دانلود آهنگ جدید امید جبلی کلیپ صوتی دنیا

دانلود آهنگ جدید امید جبلی کلیپ صوتی دنیا متن کلیپ صوتی دنیا کاری از امید جبلی: دنیا از تو سیرم بگذار که بِمیرم در دامَت اسیرم ای دنیا من بی گناهَم من بی پَناهم

دانلود آهنگ جدید امید جبلی کلیپ صوتی دنیا

Download New Music by Omid Jebeli Called Donya

دانلود آهنگ جدید امید جبلی کلیپ صوتی دنیا

دانلود آهنگ جدید امید جبلی کلیپ صوتی دنیا

متن کلیپ صوتی دنیا کاری از امید جبلی:

دنیا از تو سیرم
بگذار که بِمیرم
در دامَت اسیرم
ای دنیا
من بی گناهَم
من بی پَناهم
قَلبم گواهم
ای دنیا
می نُالم همچو نی با ناکامی
ای دنیا از تو سیرم تا بمیرم
ناید از من نامی بر لب
ای دنیا
دنیا ز تو سیرم
بگذار که بمیرم
در دامت اسیرم
ای دنیا
من بی گناهََُم
من بی پناهم
قلبم گواهم
ای دنیا

لینک دانلود آهنگ ای دنیا


دنیا ز تو سیرمبگذار که بمیرمدر دامت اسیرمای دنیامن بی گناهممن بی پناهمقلبم گواهمای دنیامی نالم همچو نی با ناکامیای دنیا از تو سیرم تا بمیرم
ناید از من نامی بر لبای دنیادنیا ز تو سیرمبگذار که بمیرمدر دامت اسیرای دنیامن بی گناهممن بی پناهمقلبم گواهمای دنیا

دنیا ز تو بگذار که بمیر دامت  دنیامن گناهممن قلبم گواهمای دهمچو نی با ناکامیای دنیا از تو اید از من اسمی بر لبای جهان ز تو سیرمبگذار که بمیرمدر دامت اسیرای دنیامن بی گناهممن بی پناهمقلبم گواهمای دنیا

جهان از شما بگذار که بمیر دامت  زندگی من گناهممن قلبم گواهمای دهمچو نی با ناکامیای ای زندگی از تو اید از من اسمی بر چهره ی جهان ز تو گشنه مبگذار که بمیرمدر دامت اسیرای دنیامن بی گناهممن بی پناهم قلبم گواهمای دنیا

ای دنیا سیر شدمم وقت مردن آمد چه کنم بگو چاره چیست خوب جهان از شما بگذار که بمیر دامت  زندگی من گناهم همین که گفتم بس من قلبم گواهمای دهمچو نی با ناکامیای ای وسلام ای زندگی زندگی از تو اید از من اسمی بر چهره ی جهان ز تو گشنه مبگذار که بمیرمدر دامت اسیرای دنیامن بی گناهممن بی پناهم قلبم گواهمای دنیا چه کنم چه کنم آمد وقت رفتن من خوب

درباره نویسنده